4 ביטוי עצמי – הדרכה אינטרנטית – מסלול יוצאים לדרך

ביטוי עצמי הוא האופן שבו אנחנו מבטאים את מה שחשוב לנו.
בהדרכה הזו נלמד איך עושים זאת לפי המודל של תקשורת מקרבת.

חלק 1 –

חלק 2 –

חלק 3 –

חלק 4 –

 

 

השאירו לנו תגובה...