לוגו הבית 2022 - מלבני

טופס התעניינות בתוכנית - ליצור ריפוי אמיתי בחיים שלי
מתחילים ב-5 במרץ 2024

צפית בהדרכת המבוא לתכנית ומעניין אותך לקבל פרטים נוספים עליה?
מלא/מלאי כאן את הפרטים שלך ונשלח אליך סילבוס עם כל הפרטים
וגם שאלון הגשת מועמדות לקורס (כולל גישה להקלטת הדרכת המבוא לתוכנית).
מילוי טופס התעניינות זה איננו מחייב אותך ואינו נחשב להגשת מועמדות לתוכנית

מילוי טופס ההתעניינות מעיד על התעניינות בתוכנית והוא טופס ללא כל התחייבות –
הוא איננו נחשב לטופס הגשת מועמדות והוא איננו מחייב אותך להירשם לקורס.
כמו כן אין לראות בטופס זה התחייבות שלנו לקבלתך לקורס.