לוגו הבית 2022 - מלבני

מקדמה לקורס - במקום עונש
וגם במקום לצעוק, לאיים ולספור עד 3